Pagalbinės studijavimo priemonės
Jokūbas, Viešpaties brolis


Jokūbas, Viešpaties brolis

Naujajame Testamente – Viešpaties (Gal 1:19) bei Jozės, Simono, Judo ir keleto seserų brolis (Mt 13:55–56; Mk 6:3; Jud 1:1). Jis taip pat buvo žinomas kaip Jokūbas Teisusis ir užėmė svarbią padėtį Jeruzalės bažnyčioje (ApD 12:17; 15:13; 1 Kor 15:7; Gal 2:9–12). Manoma, kad jis parašė Jokūbo laišką.

Jokūbo laiškas

Knyga Naujajame Testamente. Iš pradžių tai buvo laiškas, adresuotas dvylikai pasklidusių Izraelio genčių ir parašytas tikriausiai Jeruzalėje. Laiške yra keletas aiškiai suformuluotų teiginių apie praktinę religiją, įskaitant svarbų patarimą pirmame skyriuje, kad jei žmogui trūksta išminties, pagalbos jis turi prašyti Dievą (Jok 1:5–6; DžS–I 1:9–20). 2 skyriuje rašoma apie tikėjimą ir darbus. 3–4 skyriuose kalbama apie būtinybę kontroliuoti liežuvį ir įspėti šventuosius, kad nekalbėtų pikta vienas apie kitą. 5 skyrius ragina šventuosius būti kantrius ir ligos atveju kviesti vyresniuosius, kad palaimintų; jis taip pat moko apie palaimas, kai padedame atsiversti kitiems.