Pagalbinės studijavimo priemonės
Efeziečiams, laiškas


Efeziečiams, laiškas

Naujajame Testamente – apaštalo Pauliaus parašytas laiškas šventiesiems Efeze. Tai labai svarbus laiškas, nes jame yra mokymai apie Kristaus bažnyčią.

Pirmame skyriuje yra įprastas pasveikinimas. 2–3 skyriuose aiškinama apie pasikeitimą, kuris įvyksta žmonėse, kai jie tampa bažnyčios nariais – jie tampa šventųjų, – kitataučių ir žydų, – suvienytų vienoje bažnyčioje, bendrapiliečiais. 4–6 skyriuose aiškinami apaštalų bei pranašų vaidmenys ir kad reikia vienybės, ir kad reikia apsiginkluoti visa Dievo ginkluote.