Pagalbinės studijavimo priemonės
Babelė, Babilonė


Babelė, Babilonė

Babilonijos sostinė.

Babelę įkūrė Nimrodas. Ji buvo vienas iš seniausių miestų Mesapotamijos, arba Šinaro, žemėje (Pr 10:8–10). Viešpats sumaišė kalbas tuo metu, kai žmonės statė Babelės bokštą (Pr 11:1–9; Etr 1:3–5, 33–35). Vėliau Babilonė tapo Nebukadnecaro sostine. Jis pastatė didžiulį miestą, kurio griuvėsiai išlikę iki šiol. Babilonė tapo labai nedoru miestu ir nuo tol tapo pasaulio nelabumo simboliu.