Pagalbinės studijavimo priemonės
Vargšai


Vargšai

Raštuose žodis vargšai gali reikšti: 1) žmones, neturinčius tokių būtinų materialinių gėrybių, kaip maistas, drabužiai ir pastogė; arba 2) žmones, kurie nuolankūs, be išdidumo.

Vargšai materialinių gėrybių atžvilgiu

Vargšai dvasia