Pagalbinės studijavimo priemonės
Įvadas


Įvadas

Raštų rodyklėje apibūdinami pagrindiniai mokymai, principai, žmonės ir vietovės, aprašyti Šventojoje Biblijoje, Mormono Knygoje, Doktrinoje ir Sandorose bei Brangiajame Perle. Joje taip pat pateikiamos svarbiausios Raštų nuorodos kiekvienos temos studijavimui. Ši rodyklė gali padėti jums studijuojant Raštus asmeniškai ar su šeima. Ji gali padėti jums atsakyti į klausimus apie evangeliją, studijuoti Raštų temas, ruošti pasisakymus ir pamokas bei sustiprinti jūsų evangelijos žinias ir liudijimą.

Raštų rodyklė susideda iš trijų dalių: 1) abėcėlinė temų rodyklė, 2) ištraukos iš Biblijos Džozefo Smito vertimo (DžSV) ir 3) Bažnyčios istorijos chronologija, žemėlapiai ir nuotraukos; Biblijos žemėlapiai ir nuotraukos.

  1. Abėcėlinė temų rodyklė. Šis skyrius trumpai apibūdina kiekvieną temą ir pateikia svarbiausias Raštų nuorodas ta tema. Prieš kiekvieną nuorodą pateikta trumpa tos Raštų ištraukos citata ar santrauka. Raštų nuorodos pateiktos tokia tvarka: Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas, Mormono Knyga, Doktrina ir Sandoros, Brangusis Perlas.

  2. Ištraukos iš Biblijos Džozefo Smito vertimo. 1830 metais Viešpats nurodė pranašui Džozefui Smitui pradėti Biblijos Karaliaus Jokūbo vertimo peržiūrėjimo, arba vertimo, darbą. Pranašo tikslas buvo sugrąžinti kai kurias aiškias ir vertingas tiesas, kurios iš originalių Biblijos tekstų buvo prarastos. Didžiąją darbo dalį jis užbaigė iki 1833 m. liepos mėn. Tačiau, ruošdamas rankraštį spausdinimui, iki pat savo mirties 1844 m. jis vis jį taisė. Nors visas šis darbas liko neužbaigtas ir Bažnyčios oficialiai nepriimtas, Džozefo Smito vertime yra daugelio Rašto vietų prasmės įžvalgų, ir jis yra vertinga priemonė, padedanti suprasti Bibliją. Kai kurie svarbesnieji pakeitimai yra įtraukti į Raštų rodyklę. (Daugiau informacijos rodyklėje ieškokite pagal temą „Džozefo Smito Vertimas“.)

    Kaip savo oficialų anglišką vertimą Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia naudoja Biblijos karaliaus Jokūbo versiją. Sugrąžinant evangeliją ji suvaidino pagrindinį vaidmenį ir toliau daro didelę įtaką daugeliui tautų visame pasaulyje.

  3. Bažnyčios istorijos chronologija, žemėlapiai ir nuotraukos; Biblijos žemėlapiai ir nuotraukos. Žinodami Raštuose aprašytų žemių geografiją, galėsite geriau suprasti Raštų įvykius. Rodyklėje yra 6 Bažnyčios istorijai svarbių vietovių žemėlapiai, 14 Biblijos žemių žemėlapių ir 1 pasaulio žemėlapis. Norėdami surasti vietą, naudokitės jus dominančių žemėlapių rinkinio abėcėline rodykle. Ji jums nurodys atitinkamą žemėlapį ir vietos žemėlapyje koordinates. Prie 18 Bažnyčios istorinių ir 32 biblinių vietovių nuotraukų taip pat pridėti aprašai, kurie padės jums geriau suprasti atitinkamus įvykius.

    Bažnyčios istorijos chronologijoje išvardinti įvykiai, reikšmingi Jėzaus Kristaus Bažnyčios atkūrimui ir augimui paskutinėmis dienomis.

Raštų rodyklė turi keletą kitų naudingų ypatybių, galinčių padėti jums studijuoti Raštus. Pavyzdžiui, jei pažiūrėsite temą „Jėzus Kristus“, rasite suprantamą sąrašą visų šios rodyklės temų, pateikiančių informaciją, tiesiogiai susijusią su Gelbėtoju ir jo tarnyste. Tai yra vienintelė Raštų rodyklės tema su tokiu ilgu sąrašu, kas parodo Kristaus svarbą visai žmonijai. Be to, temoje „Chronologija“ yra išvardinti kai kurie svarbiausi Biblijos ir Mormono Knygos laikų įvykiai kartu su apytikrėmis datomis. Tema „Evangelijos“ apima potemę „Evangelijų darna“. Ji leidžia palyginti Gelbėtojo mokymus, aprašytus evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką, Joną ir pastarųjų dienų apreiškime.