Pagalbinės studijavimo priemonės
Ateiti


Ateiti

Raštuose tai reiškia prisiartinti prie ko nors, sekant jį arba paklustant jam, kaip antai frazėje: „Ateikite pas Kristų ir tobulėkite jame“ (Mor 10:32).