Pagalbinės studijavimo priemonės
Sūnūs, pražūties


Sūnūs, pražūties

Šėtono pasekėjai, kurie kentės su juo amžinybėje. Pražūties sūnūs reiškia: 1) tuos, kurie pasekė Šėtoną ir buvo išmesti iš dangaus už maištą ikimirtingojoje būtyje; 2) tuos, kuriems buvo leista gimti šiame pasaulyje su fiziniais kūnais, bet kurie pasirinko tarnauti Šėtonui ir visiškai nusigręžė nuo Dievo. Priklausantys šiai antrajai grupei bus prikelti iš mirusiųjų, bet nebus išpirkti iš antrosios (dvasinės) mirties ir negalės gyventi šlovės karalystėje (DS 88:32, 35).