Pagalbinės studijavimo priemonės
Kunigystės priesaika ir sandora


Kunigystės priesaika ir sandora

Priesaika yra iškilmingas pasižadėjimas būti ištikimu savo pažadams. Sandora yra iškilmingas pasižadėjimas tarp dviejų šalių. Aarono kunigystė gaunama tik per sandorą. Melchizedeko kunigystė gaunama per bežodę priesaiką ir sandorą. Kai turintieji kunigystę yra ištikimi ir išaukština savo pašaukimus pagal Dievo nurodymus, jis juos palaimina. Tiems, kurie ištikimi iki galo ir daro viską, ką jis jų prašo, bus atiduota viskas, ką turi Tėvas (DS 84:33–39).