Pagalbinės studijavimo priemonės
Jozuė


Jozuė

Senojo Testamento pranašas ir vadovas bei Mozės darbo tęsėjas. Jis gimė Egipte prieš Izraelio vaikų išvedimą (Sk 14:26–31). Jis ir Kalebas buvo tarp dvylikos žvalgų, išsiųstų į Kanaaną. Tik jiedu davė gerą ataskaitą apie žemę (Sk 13:8, 17–33; 14:1–10). Jis mirė būdamas 110 metų amžiaus (Joz 24:29). Jozuė buvo didis atsidavusio pranašo kario pavyzdys.

Jozuės knyga

Ši knyga Jozuės vardu pavadinta dėl to, kad jis buvo pagrindinis jos veikėjas, o ne dėl to, kad jis būtų jos autorius. 1–12 skyriuose pasakojama apie Kanaano užkariavimą; 13–24 skyriuose pasakojama apie tai, kaip Izraelio gentys pasidalino žemę, ir apie paskutinius Jozuės patarimus.

Jozuės knygoje yra dvi išskirtinės eilutės: Viešpaties įsakymas jam apmąstyti Raštus (Joz 1:8) ir Jozuės kreipimasis į žmones būti ištikimiems Viešpačiui (Joz 24:15).