Pagalbinės studijavimo priemonės
Šventumas


Šventumas

Dvasinis ir moralinis tobulumas. Šventumas reiškia asmens širdies ir ketinimų tyrumą.