Pagalbinės studijavimo priemonės
Malachijas


Malachijas

Senojo Testamento pranašas, rašęs ir pranašavęs maždaug 430 m. prieš Kristaus gim.

Malachijo knyga

Malachijo knyga, arba pranašystė, yra paskutinė knyga Senajame Testamente. Joje dėstomos keturios pagrindinės temos: 1) Izraelio nuodėmės (Mal 1:6–2:17; 3:8–9); 2) teismai, kurie ištiks Izraelį už jų nepaklusnumą (Mal 1:14; 2:2–3, 12; 3:5); 3) pažadai už paklusnumą (Mal 3:10–12, 16–18; 4:2–3) ir 4) pranašystės, susijusios su Izraeliu (Mal 3:1–5; 4:1, 5–6; t.p. žr. DS 2; 128:17; DžS–I 1:37–39).

Savo pranašystėje Malachijas rašė apie Joną Krikštytoją (Mal 3:1; Mt 11:10), dešimtinės įstatymą (Mal 3:7–12), antrąjį Viešpaties atėjimą (Mal 3:23) ir Elijos sugrįžimą (Mal 3:23–24; DS 2; 128:17; DžS–I 1:37–39). Gelbėtojas citavo nefitams ištisus 3 ir 4 Malachijo knygos skyrius (3 Nef 24–25).