Pagalbinės studijavimo priemonės
Broliai, brolis


Broliai, brolis

Kaip mūsų Dangiškojo Tėvo vaikai, visi vyrai ir moterys yra dvasiniai broliai ir seserys. Bažnyčioje į vyriškos lyties Bažnyčios narius ir draugus dažnai kreipiamasi kaip į brolius.