Pagalbinės studijavimo priemonės
Rūta


Rūta

Senajame Testamente – izraelitų Noomės ir Elimelecho marti moabitė. Po savo vyro mirties Rūta ištekėjo už Noomės giminaičio Boazo. Jų sūnus Obedas buvo Dovydo ir Kristaus protėvis. Rūtos istorija nuostabiai pavaizduoja neizraelito atsivertimą į Izraelio kaimenę. Rūta paliko savo ankstesnį dievą ir ankstesnį gyvenimą, kad susivienytų su tikėjimo namiškiais garbinti Izraelio Dievą (Rūt 1:16).

Rūtos knyga

1 skyriuje vaizduojamas Elimelecho ir jo šeimos gyvenimas Moabo krašte. Po savo vyrų mirties Noomė ir Rūta nuėjo į Betliejų. 2 skyriuje rašoma, kad Rūta rinko po pjūties likusias varpas Boazo laukuose. 3 skyriuje pasakojama, kad Noomė pamokė Rūtą eiti į klojimą ir atsigulti prie Boazo kojų. 4 skyriuje pasakojama, kad Rūta ištekėjo už Boazo. Jiems gimė sūnus Obedas, per kurio liniją atėjo Dovydas ir Kristus.