Pagalbinės studijavimo priemonės
Elijas


Elijas

Raštuose Elijo vardas arba titulas vartojamas keleriopai:

Elija

Elijas yra hebrajiško vardo Elija naujatestamentinė (graikiška) forma, pvz., Mt 17:3–4, Lk 4:25–26 ir Jok 5:17. Šiuose pavyzdžiuose Elijas yra senovės pranašas Elija, kurio tarnystė aprašyta 1 ir 2 Karalių knygose.

Pirmtakas

Elijas taip pat yra pirmtako titulas. Pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas buvo Elijas, kadangi jis buvo siųstas paruošti kelią Jėzui (Mt 17:12–13).

Atstatytojas

Elijo titulas taip pat taikytas kitiems, turėjusiems atlikti konkrečias misijas, tokiems kaip Jonas Apreiškėjas (DS 77:14) ir Gabrielius (Lk 1:11–20; DS 27:6–7; 110:12).

Vyras, gyvenęs Abraomo evangeliniu laikotarpiu

Pranašas vardu Esajas ar Elijas, kuris, kaip manoma, gyveno Abraomo dienomis (DS 84:11–13; 110:12).