Pagalbinės studijavimo priemonės
Paskutinė vakarienė


Paskutinė vakarienė

Pagal Naująjį Testamentą tai paskutinis valgis, kurį Jėzus valgė prieš jo suėmimą ir nukryžiavimą (Lk 22:14–18). Jis ir jo Dvylika Apaštalų valgė šį valgį per Paschą (Mt 26:17–30; Mk 14:12–18; Lk 22:7–13).