Pagalbinės studijavimo priemonės
Harisas, Martinas


Harisas, Martinas

Vienas iš trijų liudytojų apie Mormono Knygos dievišką kilmę ir tikrumą. Jis padėjo Džozefui Smitui ir bažnyčiai finansiškai. Viešpats paprašė Martiną Harisą parduoti savo nuosavybę ir paaukoti savo lėšas apmokėti Mormono Knygos išleidimą (DS 19:26–27, 34–35), būti pavyzdžiu bažnyčiai (DS 58:35) ir padėti apmokėti tarnystės kaštus (DS 104:26).

Martinas Harisas buvo pašalintas iš Bažnyčios, bet vėliau sugrįžo į pilnateisę narystę. Iki savo gyvenimo pabaigos jis liudijo, kad matė angelą Moronį ir aukso plokšteles, iš kurių Džozefas Smitas išvertė Mormono Knygą.