Pagalbinės studijavimo priemonės
Garbinimas


Garbinimas

Meilė, pagarba, tarnavimas ir atsidavimas Dievui (DS 20:19). Garbinimas apima maldą, pasninkavimą, bažnyčios pamaldas, dalyvavimą evangelijos apeigose bei kitose veiklose, rodančiose meilę ir atsidavimą Dievui.