Pagalbinės studijavimo priemonės
2 oficialus pareiškimas


2 oficialus pareiškimas

Doktrininis pareiškimas apie tai, kas gali turėti Dievo kunigystę, kuris dabar spausdinamas Doktrinos ir Sandorų paskutiniuose puslapiuose. 1978 metų birželio pradžioje Viešpats apreiškė prezidentui Spenseriui V. Kimbolui, kad kunigystė turi būti duodama kiekvienam vertam vyriškos lyties Bažnyčios nariui. Dėl to kunigystė tapo prieinama visiems vertiems vyrams, ir šventyklos palaiminimai prieinami visiems vertiems nariams, nepaisant rasės ar odos spalvos. 1978 metų rugsėjo 30 d. šis pareiškimas buvo pateiktas Bažnyčios visuotinei konferencijai ir vienbalsiai priimtas.