Pagalbinės studijavimo priemonės
Turtai


Turtai

Gėrybės, lobis, gausa. Viešpats pataria šventiesiems nesiekti pasaulietiškų turtų, nebent su tikslu daryti gera. Pasaulietinių turtų siekimas šventiesiems neturi būti svarbesnis už siekimą Dievo karalystės, kur glūdi amžinybės turtai (JokK 2:18–19).

Amžinybės turtai