Pagalbinės studijavimo priemonės
Išteisinimas, išteisinti


Išteisinimas, išteisinti

Atleidimas nuo bausmės už nuodėmę ir paskelbimas nekaltu. Žmogus išteisinamas Gelbėtojo malone per tikėjimą juo. Šis tikėjimas pasireiškia atgaila ir paklusnumu evangelijos įstatymams bei apeigoms. Jėzaus Kristaus apmokėjimas suteikia galimybę žmonijai atgailauti ir būti išteisintai, arba atleistai nuo bausmės, kurią patirtų priešingu atveju.