Pagalbinės studijavimo priemonės
Apdovanojimas
ankstesnis kitas

Apdovanojimas

Bendrąja prasme, galios dovana iš Dievo. Verti bažnyčios nariai per apeigas šventykloje gali gauti galios dovaną, kuri suteikia jiems šventos kunigystės mokymą ir sandoras, kurių jiems reikia, kad pasiektų išaukštinimą. Apdovanojimas apima mokymą apie išgelbėjimo planą.