Pagalbinės studijavimo priemonės
Raudonoji jūra


Raudonoji jūra

Vandens telkinys tarp Egipto ir Arabijos. Tarp dviejų šios jūros šiaurinių įlankų yra Sinajaus pusiasalis. Viešpats stebuklingai perskyrė Raudonąją jūrą, kad Mozės vadovaujami izraelitai galėtų pereiti sausa žeme (Iš 14:13–31; Hbr 11:29). Tai, kad Mozė perskyrė jūrą, patvirtina ir paskutinių dienų apreiškimas (1 Nef 4:2; Hel 8:11; DS 8:3; Moz 1:25).