Pagalbinės studijavimo priemonės
Teisti, teismas


Teisti, teismas

Vertinti elgesį evangelijos principų atžvilgiu; spręsti; atskirti gera nuo pikta.