Pagalbinės studijavimo priemonės
Pranašas


Pranašas

Asmuo, kuris buvo pašauktas Dievo ir kalba jo vardu. Kaip Dievo pasiuntinys, pranašas gauna įsakymus, pranašystes ir apreiškimus iš Dievo. Jo pareiga skelbti žmonijai Dievo valią ir tikrą charakterį bei parodyti jo reikalų su ja prasmę. Pranašas demaskuoja nuodėmę ir išpranašauja jos pasekmes. Jis yra teisumo skelbėjas. Kartais pranašai įkvepiami pranašauti ateitį žmonijos labui. Tačiau jų pirminė atsakomybė yra liudyti apie Kristų. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Prezidentas yra šių laikų Dievo pranašas žemėje. Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariai yra palaikomi kaip pranašai, regėtojai ir apreiškėjai.