Pagalbinės studijavimo priemonės
Dvasia


Dvasia

Ta gyvos esybės dalis, kuri egzistuoja prieš gimimą mirtingajame pasaulyje, kuri gyvena mirtingame fiziniame kūne ir kuri egzistuoja po mirties, kaip atskira esybė iki prikėlimo. Visi gyviai – žmonės, gyvūnai ir augalai – prieš atsirandant bet kokiai gyvybės formai žemėje buvo dvasios (Pr 2:4–5; Moz 3:4–7). Dvasinis kūnas atrodo kaip fizinis kūnas (1 Nef 11:11; Etr 3:15–16; DS 77:2; DS 129). Dvasia yra materija, bet subtilesnė, arba tyresnė, nei mirtingi elementai ar materija (DS 131:7).

Kiekvienas asmuo yra tikrąja prasme Dievo sūnus arba dukra, gimęs Dangiškiems Gimdytojams, kaip dvasia prieš gimdamas mirtingiems gimdytojams žemėje (Hbr 12:9). Kiekvienas asmuo žemėje be kūno iš mėsos ir kaulų dar turi nemirtingą dvasinį kūną. Pasak Raštų, dvasia ir fizinis kūnas drauge sudaro sielą (Pr 2:7; DS 88:15; Moz 3:7, 9, 19; Abr 5:7). Dvasia gali gyventi be fizinio kūno, bet fizinis kūnas negali gyventi be dvasios (Jok 2:26). Fizinė mirtis yra dvasios atskyrimas nuo kūno. Prikėlimo metu dvasia sujungiama su tuo pačiu fiziniu kūnu iš mėsos ir kaulų, kurį ji turėjo mirtingume. Tačiau bus du esminiai skirtumai: jie jau niekada nebebus atskirti, ir fizinis kūnas bus nemirtingas ir ištobulintas (Al 11:45; DS 138:16–17).

Piktosios dvasios