Pagalbinės studijavimo priemonės
Pradžios knyga


Pradžios knyga

Knygos pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „kilmė“ arba „pradžia“. Pradžios knyga yra pirmoji Senojo Testamento knyga ir buvo parašyta pranašo Mozės. Joje aprašyta pradžia daugelio dalykų, tokių kaip žemės sukūrimas, gyvūnų ir žmogaus apgyvendinimas žemėje, Adomo ir Ievos nuopuolis, evangelijos apreiškimas Adomui, genčių bei rasių pradžia, įvairių kalbų kilmė prie Babelės bokšto ir Abraomo šeimos pradžia, atvedusi prie Izraelio namų įkūrimo. Pradžios knygoje pabrėžtas Juozapo, kaip Izraelio apsaugotojo, vaidmuo.

Pastatųjų dienų apreiškimas patvirtina ir paaiškina Pradžios knygos metraštį (1 Nef 5; Etr 1; Moz 1–8; Abr 1–5).

Pradžios knygoje 1–4 skyriuose pasakojama apie pasaulio sukūrimą ir Adomo šeimos raidą. 5–10 skyriuose aprašyta Nojaus istorija. 11–20 skyriuose pasakojama apie Abraomą ir jo šeimą iki Izaoko laikų. 21–35 skyriuose pasakojama apie Izaoko šeimą. 36 skyriuje pasakojama apie Ezavą ir jo šeimą. 37–50 skyriuose pasakojama apie Jokūbo šeimą ir apie Juozapo pardavimą į Egiptą bei jo vaidmenį išgelbėjant Izraelio namus.