Pagalbinės studijavimo priemonės
Išpirkti, išpirktas, išpirkimas


Išpirkti, išpirktas, išpirkimas

Išvaduoti, nupirkti ar atpirkti, pavyzdžiui, išlaisvinti žmogų iš vergijos per apmokėjimą išpirką. Išpirkimas reiškia Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir išlaisvinimą iš nuodėmės. Jėzaus apmokėjimas išperka visą žmoniją iš fizinės mirties. Tie, kurie jį tiki ir atgailauja, per jo apmokėjimą taip pat yra išpirkti ir iš dvasinės mirties.