Pagalbinės studijavimo priemonės
Ženklas


Ženklas

Įvykis ar patyrimas, kurį žmonės supranta esant kažko įrodymu. Ženklas paprastai yra stebuklinga apraiška iš Dievo. Šėtonas taip pat turi galią tam tikromis sąlygomis rodyti ženklus. Šventieji turėtų siekti Dvasios dovanų, bet neturėtų siekti ženklų smalsumui patenkinti ar tikėjimui palaikyti. Priešingai, Viešpats, kai jam atrodo tinkama, duoda ženklus tiems, kurie tiki (DS 58:64).