Pagalbinės studijavimo priemonės
Apreiškimas Jonui


Apreiškimas Jonui

Paskutinė knyga Naujajame Testamente, kurioje yra apreiškimas, duotas apaštalui Jonui. Jam buvo leista pamatyti pasaulio istoriją, ypač paskutines dienas (Apr 1:1–2; 1 Nef 14:18–27; DS 77). Apreiškimas Jonui dar vadinamas Apokalipse.

Jonas gavo šį apreiškimą Viešpaties dieną Patmo saloje (Apr 1:9–10), esančioje prie Azijos pakrantės, netoli nuo Efezo. Tiksli apreiškimo data nežinoma.

Knygos supratimo raktai glūdi 1 Nef 14:18–27 ir DS 77 (Etr 4:15–16).

1–3 skyriai yra knygos įvadas ir laiškai septynioms bažnyčioms Azijoje. Jonas parašė laiškus, norėdamas padėti šventiesiems išspręsti tam tikras problemas. 4–5 skyriuose aprašyti Jono gauti regėjimai, rodantys Dievo ir Kristaus didybę ir teisią galią. 6–9 ir 11 skyriuose Jonas aprašė regėjimą apie knygą, užantspauduotą septyniais antspaudais, kurių kiekvienas simbolizuoja vieną žemės laikinosios istorijos tūkstantmetį. Šiuose skyriuose daugiausiai aprašomi septintajame antspaude glūdintys įvykiai (žr. Apr 8–9; 11:1–15). 10 skyriuje aprašoma Jono suvalgyta knyga. Knyga simbolizuoja misiją, kurią jis turės atlikti. 12 skyriuje aprašytas regėjimas apie blogį, kuris prasidėjo danguje, kai Šėtonas sukilo ir buvo išmestas lauk. Ten prasidėjęs karas tęsiasi žemėje. 13, 17–19 skyriuose Jonas pavaizdavo Šėtono valdomas nelabas žemės karalystes ir aprašė jų likimą, įskaitant galutinį blogio sunaikinimą. 14–16 skyriuose aprašytas šventųjų teisumas blogio aplinkoje prieš pat Kristaus antrąjį atėjimą. 20–22 skyriuose aprašytas Tūkstantmetis, nuostabus Naujosios Jeruzalės miestas ir paskutiniai žemės istorijos įvykiai.