Pagalbinės studijavimo priemonės
Septyniasdešimties narys


Septyniasdešimties narys

Melchizedeko kunigystės pareigybė. Mūsų dienomis Septyniasdešimties kvorumų nariai yra Bažnyčios vyriausieji įgaliotiniai, kuriems suteikti apaštališki įgaliojimai, bet kurie neįšventinti apaštalais. Tarnystei jie skiria visą savo laiką.