Pagalbinės studijavimo priemonės
Zarahemla


Zarahemla

Mormono Knygoje šis vardas reiškia: 1) vyrą, kuris vadovavo Muleko kolonijai; 2) miestą, pavadintą jo vardu; 3) Zarahemlos žemę.