Pagalbinės studijavimo priemonės
Apaštalų darbai


Apaštalų darbai

Ši knyga yra antroji iš dviejų dalių veikalo, kurį Lukas parašė Teofiliui. Pirmoji dalis yra žinoma kaip evangelija pagal Luką. 1–12 skyriuose aprašyti kai kurie svarbesnieji Dvylikos Apaštalų misionieriški darbai, atlikti vadovaujant Petrui tuoj po Gelbėtojo mirties ir prikėlimo. 13–28 skyriuose apžvelgtos kai kurios apaštalo Pauliaus kelionės ir misionieriškas darbas.