Pagalbinės studijavimo priemonės
Atmainytas, atmainymas


Atmainytas, atmainymas

Būsena asmenų, kurie laikinai pakeisti išore ir esme, tai yra pakelti į aukštesnį dvasinį lygį, kad galėtų ištverti dangiškų esybių akivaizdą ir šlovę.

Kristaus atmainymas

Petras, Jokūbas ir Jonas matė priešais save pašlovintą ir atmainytą Viešpatį. Prieš tai Gelbėtojas buvo pažadėjęs, kad Petras gaus dangaus karalystės raktus (Mt 16:13–19; 17:1–9; Mk 9:2–10; Lk 9:28–36; 2 Pt 1:16–18). Šio svarbaus įvykio metu Gelbėtojas, Mozė ir Elijas (Elija) suteikė pažadėtus kunigystės raktus Petrui, Jokūbui ir Jonui. Turėdami šiuos kunigystės raktus, apaštalai turėjo galią tęsti karalystės darbą po Jėzaus pakilimo.

Džozefas Smitas mokė, kad ant Atmainymo kalno Petras, Jokūbas ir Jonas taip pat buvo atmainyti. Jie matė regėjimą apie žemę, kaip ji atrodys savo būsimoje pašlovintoje būsenoje (DS 63:20–21). Jie matė Mozę ir Eliją, dvi perkeltas esybes, ir girdėjo Tėvo balsą. Tėvas tarė: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš labai patenkintas; jo klausykite“ (Mt 17:5).

Atmainytos esybės