Pagalbinės studijavimo priemonės
Adam Ondi Amanas


Adam Ondi Amanas

Vieta, kur Adomas treji metai prieš savo mirtį palaimino savo teisiąją ainiją (DS 107:53–56) ir kur jis ateis prieš antrąjį atėjimą (DS 116).