Pagalbinės studijavimo priemonės
Adomas


Adomas

Pirmasis žmogus, sukurtas žemėje.

Adomas yra žmonių padermės žemėje tėvas ir patriarchas. Jo prasižengimas Edeno sode, dėl kurio jis nupuolė ir tapo mirtingu (Pr 3; DS 29:40–42; Moz 4), yra žingsnis, reikalingas žmonijos pažangai šioje žemėje (2 Nef 2:14–29; Al 12:21–26). Todėl Adomas ir Ieva turėtų būti gerbiami už jų vaidmenį, per kurį tapo įmanoma mūsų amžinoji pažanga. Adomas yra Senaamžis, dar žinomas kaip Mykolas (Dan 7; DS 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Jis yra arkangelas ir vėl ateis į žemę, kaip žmonių šeimos patriarchas, ruošiantis Jėzaus Kristaus antrajam atėjimui (DS 29:26).