Pagalbinės studijavimo priemonės
Adomas
ankstesnis kitas

Adomas

Pirmasis žmogus, sukurtas žemėje.

Adomas yra žmonių padermės žemėje tėvas ir patriarchas. Jo prasižengimas Edeno sode, dėl kurio jis nupuolė ir tapo mirtingu (Pr 3; DS 29:40–42; Moz 4), yra žingsnis, reikalingas žmonijos pažangai šioje žemėje (2 Nef 2:14–29; Al 12:21–26). Todėl Adomas ir Ieva turėtų būti gerbiami už jų vaidmenį, per kurį tapo įmanoma mūsų amžinoji pažanga. Adomas yra Senaamžis, dar žinomas kaip Mykolas (Dan 7; DS 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Jis yra arkangelas ir vėl ateis į žemę, kaip žmonių šeimos patriarchas, ruošiantis Jėzaus Kristaus antrajam atėjimui (DS 29:26).