Pagalbinės studijavimo priemonės
Noomė


Noomė

Senajame Testamente – teisi moteris ir Elimelecho žmona (Rūt 1–4). Elimelechas ir Noomė išsivedė savo šeimą į Moabą, kad išvengtų bado. Po Elimelecho ir dviejų sūnų mirties Noomė sugrįžo į Betliejų su savo marčia Rūta.