Pagalbinės studijavimo priemonės
Tesalonikiečiams, laiškas


Tesalonikiečiams, laiškas

Dvi knygos Naujajame Testamente. Pradžioje tai buvo laiškai, kuriuos Paulius parašė tesalonikiečiams iš Korinto, pirmą kartą lankydamasis Europoje maždaug 50 metais po Kristaus gim. Jo darbas Tesalonikoje aprašytas ApD 17 skyriuje. Paulius norėjo sugrįžti į Tesaloniką, bet negalėjo to padaryti (1 Tes 2:18). Todėl jis nusiuntė Timotiejų, kad pradžiugintų atsivertusiuosius ir atneštų jam žinią, kaip jiems sekasi. Pirmąjį laišką Paulius parašė iš dėkingumo dėl Timotiejaus sugrįžimo.

1 laiškas tesalonikiečiams

1–2 skyriuose yra Pauliaus sveikinimas ir malda už šventuosius. 3–5 skyriuose pateikti nurodymai dėl dvasinio augimo, meilės, skaistybės, stropumo ir antrojo Jėzaus Kristaus atėjimo.

2 laiškas tesalonikiečiams

1 skyriuje yra malda už šventuosius. 2 skyriuje kalbama apie artėjantį atsimetimą. 3 skyriuje yra Pauliaus malda už evangelijos reikalo pergalę.