Pagalbinės studijavimo priemonės
Betelis


Betelis

Hebrajų kalba reiškia „Dievo namai“ ir yra viena švenčiausių vietų Izraelyje. Jis yra maždaug šešiolika kilometrų į šiaurę nuo Jeruzalės. Čia Abraomas, pirmą kartą atvykęs į Kanaaną, pastatė aukurą (Pr 12:8; 13:3). Čia Jokūbas regėjime matė laiptus, siekiančius dangų (Pr 28:10–19). Tai taip pat buvo šventa vieta ir Samuelio dienomis (1 Sam 7:16; 10:3).