Pagalbinės studijavimo priemonės
Apreiškimas


Apreiškimas

Dievo pranešimas jo vaikams žemėje. Apreiškimas gali ateiti Kristaus šviesa ir Šventąja Dvasia per įkvėpimą, regėjimus, sapnus ar angelų apsilankymus. Apreiškimas teikia vadovavimą, kuris gali nuvesti ištikimuosius į amžinąjį išgelbėjimą celestialinėje karalystėje.

Viešpats savo darbą apreiškia savo pranašams ir patvirtina tikintiesiems, kad apreiškimai pranašams yra tikri (Am 3:7). Per apreiškimą Viešpats teikia asmeninį vadovavimą kiekvienam asmeniui, kuris to siekia, turi tikėjimą, atgailauja ir paklūsta Jėzaus Kristaus evangelijai. „Apreiškėjas yra Šventoji Dvasia“, – sakė Džozefas Smitas, – ir „joks žmogus negali gauti Šventosios Dvasios, negaudamas apreiškimų“.

Viešpaties Bažnyčioje Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas yra pranašai, regėtojai ir apreiškėjai Bažnyčiai ir pasauliui. Bažnyčios prezidentas yra vienintelis, kurį Viešpats įgaliojo gauti apreiškimą Bažnyčiai (DS 28:2–7). Kiekvienas asmuo gali gauti asmeninį apreiškimą savo labui.