Pagalbinės studijavimo priemonės
Pasaulietiškumas


Pasaulietiškumas

Neteisūs troškimai ir pastangos gauti laikinųjų turtų bei materialinių gėrybių, apleidžiant dvasinius dalykus.