Pagalbinės studijavimo priemonės
Eliziejus


Eliziejus

Senojo Testamento šiaurinės Izraelio karalystės pranašas ir patikimas kelių tos šalies karalių patarėjas.

Eliziejus buvo malonaus ir meilaus būdo, be tokio ugningo uolumo, kuriuo pasižymėjo jo viešpats Elija. Žymūs jo stebuklai (2 Kar 2–5; 8) patvirtina, kad jis iš tiesų gavo Elijos galią, kai perėmė Elijos, kaip pranašo, tarnystę (2 Kar 2:9–12). Pavyzdžiui, jis išgydė kartaus šaltinio vandenis, perskyrė Jordano upės vandenis, padaugino našlės aliejų, prikėlė iš mirusiųjų berniuką, išgydė vyrą nuo raupsų, padarė, kad plauktų geležinis kirvis, ištiko sirus aklumu (2 Kar 2–6). Jo tarnystė tęsėsi daugiau nei penkiasdešimt metų, valdant Jehoramui, Jehui, Jehoachazui ir Joašui.