Pagalbinės studijavimo priemonės
Teisėjų knyga


Teisėjų knyga

Senojo Testamento knyga. Teisėjų knygoje rašoma apie izraelitus nuo Jozuės mirties iki Samuelio gimimo.

1–3 skyriai yra įvadas visai Teisėjų knygai. Jie paaiškina, jog dėl to, kad izraelitai neišvarė savo priešų (Ts 1:16–35), jie turi kęsti pasekmes: tikėjimo praradimą, santuokas su netikinčiaisiais ir stabmeldystę. 3–5 skyriuose pasakojama apie Deborą ir Baraką, kurie išlaisvino Izraelį iš kanaanitų. 6–8 skyriuose aprašyti tikėjimą skatinantys Gideono, kurį Viešpats palaimino, kad išlaisvintų Izraelį iš midjanitų, patyrimai. 9–12 skyriuose aprašyti skirtingi žmonės, tarnavę teisėjais Izraelyje, daugiausiai atsimetimo ir priespaudos sąlygomis. 13–16 skyriuose pasakojama apie paskutinio teisėjo Samsono iškilimą ir kritimą. Paskutiniai 17–21 skyriai gali būti apibūdinti kaip papildymas, apreiškiantis Izraelio nuodėmių gelmes.