Pagalbinės studijavimo priemonės
Nojus, Biblinis patriarchas


Nojus, Biblinis patriarchas

Senajame Testamente – Lamecho sūnus ir dešimtas nuo Adomo patriarchas (Pr 5:29–32). Jis liudijo apie Kristų ir skelbė atgailą nelabai kartai. Kai žmonės atmetė jo žinią, Dievas įsakė jam pastatyti arką, kad apsaugotų savo šeimą ir visus gyvulius, kai žemė bus užtvindyta, idant būtų sunaikinti nelabieji (Pr 6:13–22; Moz 8:16–30). Pranašas Džozefas Smitas mokė, kad Nojus yra angelas Gabrielius ir tarp turinčių išgelbėjimo raktus stovi po Adomo.