Pagalbinės studijavimo priemonės
Stebuklas


Stebuklas

Nepaprastas įvykis, sukeltas Dievo galia. Stebuklai yra svarbus veiksnys Jėzaus Kristaus darbe. Jie apima išgydymus, mirusiųjų grąžinimą į gyvenimą ir prikėlimą iš mirusiųjų. Stebuklai yra Jėzaus Kristaus evangelijos dalis. Kad įvyktų stebuklas, būtinas tikėjimas, (Mk 6:5–6; Mrm 9:10–20; Etr 12:12).