Pagalbinės studijavimo priemonės
Šadrachas


Šadrachas

Senajame Testamente – Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas buvo trys izraelitų jaunuoliai, kurie kartu su Danielium buvo paimti į Nebukadnecaro, Babilonės karaliaus, rūmus. Šadracho hebrajiškas vardas buvo Hananija. Keturi vaikinai, bijodami susiteršti, atsisakė karaliaus valgio ir vyno (Dan 1). Karalius įmetė Šadrachą, Mešachą ir Obed Negą į ugnimi plieskiančią krosnį, o Dievo Sūnus juos išgelbėjo (Dan 3).