Pagalbinės studijavimo priemonės
Edenas


Edenas

Mūsų pirmųjų gimdytojų Adomo ir Ievos namai, nurodyti kaip sodas Edeno rytuose (Pr 2:8–3:24; 4:16; 2 Nef 2:19–25; Moz 3, 4; Abr 5). Po to, kai valgė uždrausto vaisiaus ir tapo mirtingi, Adomas ir Ieva buvo išsiųsti iš Edeno (Moz 4:29). Pastarųjų dienų apreiškimas patvirtina biblinį aprašymą apie Edeno sodą. Tai suteikia daugiau svarbios informacijos, kad sodas buvo ten, kur dabar yra Šiaurės Amerikos žemynas (DS 116; 117:8).