Pagalbinės studijavimo priemonės
Nuopuolis, Adomo ir Ievos


Nuopuolis, Adomo ir Ievos

Procesas, per kurį žmonija šioje žemėje tapo mirtinga. Kai Adomas ir Ieva valgė uždrausto vaisiaus, jie tapo mirtingi, tai yra pajungti nuodėmei ir mirčiai. Adomas tapo „pirmuoju kūnu“ žemėje (Moz 3:7). Paskutinių dienų apreiškimas paaiškina, kad nuopolis yra palaiminimas ir kad Adomas ir Ieva turėtų būti gerbiami, kaip pirmieji visos žmonijos gimdytojai.

Nuopuolis buvo būtinas žingsnis žmogaus pažangai. Kadangi Dievas žinojo, kad nuopuolis įvyks, jis ikimirtingame gyvenime numatė Gelbėtoją. Jėzus Kristus laiko viduryje atėjo apmokėti Adomo nuopuolį ir taip pat žmogaus asmenines nuodėmes su sąlyga, kad žmogus atgailaus.