Pagalbinės studijavimo priemonės
Vaikas, vaikai


Vaikas, vaikai

Jaunas, dar nepasiekęs lytinės brandos asmuo. Tėvai ir motinos turi mokyti savo vaikus paklusti Dievo valiai. Kol nepasiekia atsakomybės amžiaus, vaikai yra be nuodėmės (Mor 8:22; DS 68:27).