Pagalbinės studijavimo priemonės
Raštininkas, Rašto žinovas


Raštininkas, Rašto žinovas

Senajame ir Naujajame testamentuose šis terminas vartojamas kiek skirtingai: 1) Senajame Testamente raštininko pagrindinė pareiga buvo perrašinėti Raštus (Jer 8:8); 2) raštininkai dažnai minimi Naujajame Testamente ir kartais vadinami įstatymo mokytojais, įstatymo žinovais arba Rašto žinovais. Jie išplėtojo įstatymą ir taikė jį savo laikmečio aplinkybėmis (Mt 13:52; Mk 2:16–17; 11:17–18; Lk 11:44–53; 20:46–47).