Pagalbinės studijavimo priemonės
Abed Negas


Abed Negas

Senajame Testamente – Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas buvo trys izraelitų jaunuoliai, kurie kartu su Danieliumi buvo atvesti į Nebukadnecaro, Babilonės karaliaus, rūmus. Abed Nego hebrajiškas vardas buvo Azarijas. Keturi vaikinai, bijodami susiteršti, atsisakė karaliaus valgio ir vyno (Dan 1). Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas karaliaus buvo įmesti į ugnimi plieskiančią krosnį, bet buvo apsaugoti Dievo Sūnaus (Dan 3).